Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011


Η Εναλλακτική Κοινωνία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ερευνά και υλοποιεί τα παρακάτω θέματα:
  1. Εναλλακτικές μορφές κοινωνικών δομών
  2. Εναλλακτικές μορφές δόμησης
  3. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
  4. Εναλλακτικές μορφές διατροφής
  5. Εναλλακτικές μορφές θεραπείας
  6. Εναλλακτικές μορφές συναλλαγών
  7. Εναλλακτικές μορφές διαπαιδαγώγησης
  8. Εναλλακτικές μορφές εργασίας
  9. Εναλλακτικές μορφές τέχνης.
  10. Εναλλακτικές μορφές διακυβέρνησης.
Ο λόγος δημιουργίας της οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραδοσιακές μορφές όλων των παραπάνω δομών και δράσεων έχουν φτάσει σε αδιέξοδο με κίνδυνο να καταρρεύσουν διότι: